Fågelholkar

Alla kan bygga en fågelholk det är inte så svårt, och man kan bygga fågelholkar för en mängd olika fågelarter, från mesar och starar till större fåglar som ugglor och knipor. Vilken fågel som väljer din holk beror framför allt på holkens storlek och ingångshålet. Det händer ofta att mindre fåglar bosätter sig i stora holkar mer sällan tvärt om. Dom olika holkarna till olika arter ska placeras på rätt höjd och rätt biotop. Exempelvis vill gärna Staren bo 2-5 m över marken och gärna nära en större gräsmatta eller en äng.

Frågor om holkar

Behöver man städa holken? 

Man behöver inte städa holken men det är väldigt bra att städa holken på gammalt bomaterial då det lätt samlas ohyra i det gamla bomaterialet. Detta kan förorsaka sjukdomar hos holkens innevånare.

Det är däremot inte nödvändigt att städa den varje år, det räcker om du tömmer den vartannat. Dessutom är det ganska kul att se boet i holken när häckningen är slut.

Ska man måla holken?

Det finns delade meningar om detta, vissa säger att dom absolut inte ska målas. Men det har visat sig att det spelar ingen som helst roll om den är målad eller inte. Om man målar holken så ska man inte måla den svart, då kan holken bli så varm så att ungarna dör. Holken ska också enbart målas utvändigt.

Ska man använda hyvlat eller ohyvlat virke:

Om man tillverkar holken av brädor ska man se till att dessa är ohyvlade på holkens insida så att fåglarna lätt kan klättra upp till bohålet. Hyvlat virke är alldeles för glatt för att fåglarna ska få fäste att klättra upp till hålet.

Ska man ha sittpinne på holkarna:

En sittpinne på holken gör det lättare för ekorren eller större fåglar att ta ungarna, och det är ju inte bra. Så jag tycker att man ska undvika sittpinnen.

 

Om man vill sätta upp holkar i sin trädgård så finns det en massa ställen att köpa dom på. I butiken är det mest den vanliga mesholken som går att köpa, så om man istället gör dom hemma så kan man göra dom för lite olika arter. Och det är ju roligare att ha konstruerat en själv. I butiken finns det också fina holkar som är gjorda i en björkstubbe oftast. Dom är ju väldigt fina men ofta har dom för lite inre utrymme.

 

Småfågelholken

Småfågelholken är den holk som är allra vanligast, både i trädgårdar och i butiken. Den görs av ohyvlat virke 19x150 mm och sätts upp 1-4 m över marken. När du sätter upp holken ska du alltid tänka på att  inte sätta dom för tätt. Mellanrummet mellan holkarna bör minst vara 12 m men gärna ännu längre. Sätter du upp holkarna i din trädgård har du stora chanser att få talgoxe, blåmes och särskilt den svartvita flugsnapparen som hyresgäst. Ingångshålet till mesholken bör göras mellan 25-35 mm i diameter. Det låter kanske lite, men blåmesen kommer faktiskt in i ett så pass litet hål. För dom andra fåglarna som t ex svartvit flugsnappare, talgoxe, pilfink och gråsparv görs hålet 30-35 mm i diameter.

 

Starholken

Staren har under dom senaste åren minskat i antal. Tillgången på boträd har minskat och därför behövs det fler starholkar. Starholken kan också göras av ohyvlat virke 19x150 mm men man kan gärna göra den i något bredare virke. Holken blir mycket högre än småfågelholkarna, den görs ca 30 cm hög (sidans bakre kant). Dom här holkarna kan placeras tätt eftersom stararna är flockfåglar. Ingångshålet till starholken ska minst vara 45 mm i diameter. Denna holk placeras 2-5 m över marken vid en gräsmatta eller en äng. Och sätt gärna upp mycket holkar till stararna, det behövs.

 

Uggleholkar

Att sätta upp holkar för framförallt kattugglan brukar vara uppskattat. Men även andra ugglor kan bo i holk som t ex sparvugglan, pärlugglan och slagugglan. Holken till kattugglan kan placeras i nästan vilken sorts skog som helst. Den trivs mest i ekskog, men där är det inte så stor ide att sätta upp holken eftersom där troligen redan finns lämpliga bohål. Holken ska sättas upp på 3-10 m höjd. Och en sak man speciellt ska tänka på är att röja bort ev grenar som hänger ner för ingångshålet så att kattugglan har ett fritt inflyg, det är väldigt viktigt. Denna holk blir ganska tung så när man sätter upp holken kan man avlasta tyngden lite genom att ställa holken på en gren. Ugglorna inreder inte själva boet, så för att göra det lite mer bekvämt för dom kan man bädda i botten med lite kutterspån, torrt gräs eller mossa. Sparv och Pärl- ugglornas holkar görs på samma sätt som kattugglans holk fast dom görs i något andra mått. Pärl- och sparvugglans holkar placeras i en ”gammelskog” med mycket hålträd. Slagugglan föredrar en holk som är lite mer öppen. Detta görs genom att man förkortar framsidan 18-20 cm. Och om man har sån tur att man får slagugglan i holk så ska man akta sig för att vara där och störa, dom är nämligen väldigt störningskänsliga och kan gå till attack.

 

Skrak/Knipholkar

Dom här holkarna görs på samma sätt som uggleholkarna. Skrakholken görs i samma mått som kattugglans medan knipans görs något mindre. Dessa holkarna ska sättas i närheten av vatten, det är dock inte nödvändigt att dom placeras alldeles intill vattnet, utan den kan sättas 100-150 ifrån, modern och ungarna går sedan på natten ner till vattnet. Samma regler som vid uggleholkarna gäller också sjöfågelholkarna när det gäller att röja framför ingångshålet, gör man inte det är det omöjligt att få holken bebodd. Precis som när det gäller ugglorna så inreder inte heller dom här fåglarna holken, så dom kan man också bädda med ex kutterspån.

 

Mått

Art

Hål

Höjd över mark (m)

Ohyvlat virke (mm)

Blåmes                 

25

1,5-3,0

19x150

Entita                   

25

0,5-2,0

19x150

Svartvit flugsn.

30

2,0-5,0

19x150

Gråsparv              

35

2,0-5,0

19x150

Kattuggla        

150x150

3,0-10,0

30 cm brett

Knipa               

150x150

2,0-5,0

25 cm brett  

Nötväcka             

35

2,0-5,0

19x150

Pilfink                   

35

2,0-5,0

19x150

Sparvuggla      

60x60

2,0-5,0

22x220

Stare                     

45

2,0-5,0

19x175

Storskrake        

160x200

3,0-6,0

30 cm brett

Svartmes              

25

0,5-2,0

19x150

Talgoxe                

30

1,5-3,0

19x150

Tofsmes               

30

0,5-2,0

19x150

Rödstjärt             

40

1,5-3,5

19x150

Slaguggla         

200x300

4,0-10,0

30 cm brett

Pärluggla          

120x120

 2,0-5,0

25 cm brett

 

C-J Mannheim

 

 

Böcker om holkar
(Samtliga finns på Bollnäs kommuns bibliotek)

Gissy, Peter: Barnens egen hobbybok (1999)

Bergenholz, Per: Fågelbord och holkar... (1998)

Newton-C, Andrew: Making birdhouses... (1997)

Bolund, Lennart: Holkarnas fåglar (1979)

Olsson, Roger: Amatörornitologi (1978)

Schütze, Rolf: Fågelholkar och foderbord..(1974)

Björnsrud, Björn: Fåglar och holkar (1972)

Östgren, Torgny: För holkbyggare... (1969)